Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Muzium Tekstil Negara

Tahukah Anda?

Anda berada di: Laman Utama > Pameran Rahsia Kebaya 2023

Pameran Rahsia Kebaya 2023


𝐏𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐡𝐬𝐢𝐚 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐮𝐳𝐢𝐮𝐦 𝐓𝐞𝐤𝐬𝐭𝐢𝐥 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐧, 𝐤𝐞𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐥𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐮𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐤𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚. 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐤𝐬𝐤𝐥𝐮𝐬𝐢𝐟 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐢𝐦𝐩𝐮𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝟕𝟏 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐤𝐬𝐢 𝐛𝐚𝐣𝐮 𝐤𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐌𝐮𝐳𝐢𝐮𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐤𝐬𝐢 𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧-𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢. 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐥𝐮𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢 𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧, 𝐢𝐚𝐢𝐭𝐮 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚: 𝐖𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐡𝐮𝐥𝐮, 𝐊𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐲𝐚; 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐲𝐚 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚, 𝐊𝐞𝐥𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚, 𝐊𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚; 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐮𝐧𝐢𝐚. 𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐩𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐨𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧, 𝐜𝐢𝐫𝐢-𝐜𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐲𝐚 𝐩𝐞𝐦𝐚𝐤𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐥𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐤𝐚𝐢 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐮𝐦 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐛𝐚𝐲𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢-𝐧𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐩𝐢𝐥𝐢𝐡 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚.

Dikemaskini Pada 23 Okt 2023 | 09:23pg (780 Hits)